Psycholog
...nejen pro děti

Přeji Vám dobrý den


Jako psycholožka se věnuji především ranému vývoji dětí a pomoci rodičům při zvládání těžkostí, které s sebou přináší výchova a péče o děti. Věnuji se také hendikepovaným dětem s důrazem na rozvoj jejich rozumových dovedností a komunikace. Zaměřuji se na využití asistivních technologií pro osoby s postižením.

O mně


Vystudovala jsem psychologii na Fakultě Sociálních studií Masarykovy univerzity 

v Brně. Studuji postgraduálně Neurovědy na Lékařské fakulě Masarykovy univerzity, kde se věnuji tématu rané psychodiagnostiky dětí s neurologickým onemocněním. Pracovala jsem v CEDIRO, z.s., kde jsem se věnovala práci s dětmi a rodiči. Od roku 2015 vedu kurzy efektivního rodičovství. Momentálně pracuji ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně na oddělení klinické psychologie. V soukromé praxi se proto věnuji především dětem a tématu hendikepu. Účastním se psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii.

Objednání a dotazy

Neváhejte se na mě obrátit s Vašimi dotazy. Pokud se Vám nebudu moci věnovat hned, zavolám nazpět.
+420 774 547 606

Nový ceník

od 1. 9. 2019

Psychologická konzultace - děti, dospělí, hendikep

délka konzultace - 50 minut

jednotná cena 1000 Kč