Psycholog

...pro děti a dospělé

Přeji Vám dobrý den


Jako psycholožka se věnuji široké škále psychických potíží jak u dospělých, tak u dětí. Zajímám se také o raný vývoj dětí a pomoc rodičům při zvládání těžkostí, které s sebou přináší výchova a péče o děti. Věnuji se také hendikepovaným dětem s důrazem na rozvoj jejich rozumových dovedností a komunikace. Zaměřuji se na využití asistivních technologií pro osoby s postižením.

O mně


Vystudovala jsem psychologii na Fakultě Sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Studuji postgraduálně Neurovědy na Lékařské fakulě Masarykovy univerzity, kde se věnuji tématu rané psychodiagnostiky dětí s neurologickým onemocněním. Od roku 2015 vedu kurzy efektivního rodičovství. V letech 2017 až 2019 jsem pracovala ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně na oddělení klinické psychologie, kde jsem se věnovala diagnosticky i terapeuticky převážně dospělým pacientům se širokou škálou potíží (poruchy nálady, somatická onemocnění, pacienti s poškozením mozku a další). V soukromé praxi se nyní věnuji dospělým i dětským klientům v kompletním rozsahu klinicko-psychologické péče i rodičům a dětem s problémy v oblasti výchovy a vzdělávání. 

Účastním se psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii.

Objednání a dotazy

Neváhejte se na mě obrátit s Vašimi dotazy. Pokud se Vám nebudu moci věnovat hned, zavolám nazpět.
+420 797 866 536

Nový ceník

od 1. 9. 2019

Psychologická konzultace - děti, dospělí, hendikep

délka konzultace - 50 minut

jednotná cena 1000 Kč