Děti

Podpora zdravého vývoje


Obrátit se na mě můžete při potížích s výchovou nebo při nejistotě ohledně správného vývoje dítěte. Pokusíme se společně najít cestu k lepšímu pochopení Vašeho dítěte a způsob výchovy, který podpoří zdravý růst dítěte i spokojenost rodičů.

Na první schůzku zpravidla přichází rodič nebo oba rodiče bez dítěte. Je to z důvodu, abychom před dítětem nemluvili o jeho nedostatcích a problémech. Následuje setkání s dítětem, a poté spolupráce na základě domluvy. Práce s dětmi je přizpůsobena potřebám a věku dítěte.

Cena za konzultaci (50 minut) je 1000 Kč.