Hendikep

Zvládání situace i rozvoj dovedností


Věnuji se problemtice (nejen) dětského postižení v širším kontextu. Pracuji s rodinou při zvládání obtížných situací i se sourozenci hendikepovaných dětí. Při práci s dětmi s postižením se zaměřuji především na podporu jejich psychického vývoje v oblasti rozumové i emoční. Zabývám se rozovjem komunikace s pomocí asistivních technologií a komunikačních programů.

Cena za konzultaci (50 minut) je 1000 Kč. U dětí s těžším postižením se lze domluvit na návštěvě v domácím prostředí nebo v nemocnici na oddělení, kde je dítě hospitalizované.